Voiko kouluyhteisöä loukata?

Olin eilen kuuntelemassa Halikon lukion nuoria mielenosoituksen muodossa. Mukana oli myös koulun henkilöstöä. Itse asiassa tuntui, että paikalla oli koko Halikko. Perustunnelma oli loukkaantunut. Perusteet, joiden pohjalta Halikon lukiota esitetään lakkautettavaksi, loukkaavat Halikon lukion kouluyhteisöä. 
Tunnelma oli omituinen. Ketä varten palveluita oikein järjestetään? Kuntalaisia. Lukion opiskelijat vaikuttivat erittäin tyytyväisiltä saamaansa palveluun Halikon lukiossa. Nyt heille kerrotaan, ettei yksikön toimintakulttuuri vastaa tulevaisuuden tarpeita. 

Työryhmän ristiriita

Tuntui siltä, että ihmisten oli vaikea sulattaa työryhmän näkemystä, ettei pienempien koulujen yksiköissä olisi etuja nuorten hyvinvoinnin kannalta. Ilmeisesti joku virkamiehistä oli todennut, ettei tutkimusnäyttöä asiasta ole. 

En ollut itse kyseisessä tilaisuudessa, joten en osaa sanoa, totesiko joku työryhmän jäsenistä oikeasti näin, mutta oletetaan, että totesi. Mikäli tällä on tarkoitettu, ettei työryhmällä ole ollut käytössään tutkimusnäyttöä, niin asia on helppo ymmärtää. Mikäli lausunnolla on tarkoitettu, ettei tutkimustietoa ole olemassa, niin lausunto on rankasti virheellinen. Ei hätää selvitetään asia työryhmän jäseniltä. 

Pienien kouluyksiköiden edut

Ihan ensiksi haluan todeta, että pieni tai suuri koulu voi olla toimintakulttuuriltaan hyvä tai huono. Salossa oman ”puolueettoman” näkökulman mukaan on vain hyviä kouluja kokonaisuudessaan.

Pienten koulujen eroja on tutkittu valtavasti isoihin kouluyksiköihin verrattuna. Otetaan tähän alkuun opettajankoulutuksen emeritaprofessori Eira Korpisen lausunto asiasta:
Sadat tutkimusyhteenvedot ovat osoittaneet, että pienten koulujen oppilaat pärjäävät yleensä paremmin jatko-opinnoissa; ne kasvattavat sitoutuneita ja parempia kansalaisia.

Pienet koulut ovat huomattavasti turvallisempia kuin suuret koulut.  Vanhemmat sekä ympäröivä yhteiskunta osallistuu yleensä enemmän pienten koulujen toimintaan, millä on positiiviset seuraukset.

Pienessä kouluyksikössä on mahdollista toteuttaa joustavasti uudistuksia, jotka vastaavat yhteiskunnan nopeisiin muutoksiin. Modernin tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan saavuttaa suuren  koulun ’etu’ eli opetusohjelman laajempi valinnanmahdollisuus.”

Tämä lausunto on annettu evästyksenä lähikyläkoulukeskusteluun. Pienten kouluyksiköiden etuja on käsitelty ympäri maailmaa tuhansissa tutkimuksissa. 
Yleisesti tutkimustuloksissa todetaan seuraavat edut:
1. Pienten koulujen oppilaat muodostavat vahvat vuorovaikutussuhteet ikätovereiden sekä opettajien kanssa
2. Pienissä kouluissa pystytään räätälöidä oppilaan työskentely yksilöllisesti erityistarpeet huomioiden
3. Oppilaiden ja henkilöstön tyytyväisyys on korkealla
4. Pienissä kouluissa kasvatetaan oppilaille paremmat kansalais- sekä sosioemotionaaliset taidot
Laitan linkit tutkimusraportteihin kirjoituksen loppuun. 

 

Täsmätutkimus lukioista

Myös lukioiden koosta on huomattava määrä tutkimuksia, joskin suurin osa niistä on ulkomailta. Patricia Wasleyn johtaman tutkimusryhmän raportista selviää mielenkiintoisia johtopäätöksiä pienten ja suurten lukioiden eroista.

Tutkimus osoittaa, että pienissä kouluyksiköissä(peruskoulut alle 350, lukiot alle 400 oppilasta) erityisesti lukioissa, mutta myös peruskouluissa, oppilaat menestyvät ja voivat paremmin. 

Tutkimustulos nojautui seuraaviin havaittuihin huomioihin:

  • Oppilaiden läsnäolon määrä koulussa korkeampi
  • Huomattavasti alhaisemmat keskeyttäneiden määrät
  • Korkeammat koearvosanat
  • Korkeampi valmistuneiden määrä jatko- opinnoista korkeakouluista
  • Korkeampi lukutaidon taso
Tässä vielä linkki Wasleyn työryhmän raporttiin, joka on vain yksi esimerkki hyvinvointi- ja oppimistuloseroista yksiköiden koosta riippuen. 

Realismi

Syy miksi yleensä pieniä yksiköitä lakkautetaan, on taloudelliset puitteet. Opetuksen järjestäminen pienissä yksiköissä on yleensä kalliimpaa, muttei todellakaan aina, eikä varsinkaan silloin, jos otetaan huomioon pitkän aikavälin vaikutukset. Huomattavasti harvinaisempaa on, että kouluja lakkautettaisiin pedagogisin perustein. 

Tämän pienen pohdinnan avulla yritin etsiä vastausta kysymykseen- voiko kouluyhteisöä loukata? Mikäli kouluyhteisön arvot ja niiden pohjalta kumpuava toimintakulttuuri kyseenalaistetaan, niin kyllä voi!

Lähteitä:
School Size, School Climate, and Student Performance
Educational World: Size Matters
4 advantages of small schools

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *